Hệ Thống Giáo Dục Đào Tạo Tại Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục đào tạo của Hàn Quốc cho phép các công dân của Hàn Quốc được học tập ở các bậc đào tạo Sơ, Trung, Cao cấp tùy theo năng lực bản thân mà không phải chịu bất kỳ một sự phân biệt đối xử nào. Tính theo thời gian đào tạo, hệ thống giáo dục của Hàn Quốc có cơ cấu 6 – 3 – 3 – 4; trong đó, giáo dục phổ cập bắt buộc gồm 9 năm (bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở 3 năm). Tại các trường ở Hàn Quốc, một năm học được chia làm 3 học kỳ; học kỳ 1 được bắt đầu từ tháng 3 tới tháng 8, học kỳ 2 được bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Sinh viên Quốc tế tại Hàn Quốc
Sinh viên Quốc tế tại Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục đào tạo của Hàn Quốc

 • Chế độ giáo dục đào tạo của Hàn Quốc có cơ cấu 6 – 3 – 3 – 4 .
 • Giáo dục phổ cập bắt buộ 9 năm (bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở 3 năm).
 • Một năm học được chia làm 2 kỳ học và có 2 kỳ nghỉ.
  • Học kỳ 1: được bắt đầu từ tháng 3 tới tháng 8
  • Học kỳ 2: được bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau.
  • Kỳ nghỉ hè kéo dài 1 tháng từ tháng 7 tới tháng 8
  • Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cháu ở độ tuổi từ 3 tuổi đến khi nhập học và bậc Tiểu học. Giáo dục mầm non luôn chú trọng sự phát triển của trẻ thông qua đa dạng các loại hình đào tạo gắn liền với vui chơi nhằm diups các cháu có thể phát triển tối đa khả năng sáng tạo và trí tuệ.

Giáo dục Mầm non tại Hàn Quốc
Giáo dục Mầm non tại Hàn Quốc

Giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông gồm có các cấp đào tạo Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (cấp 2), Trung học phổ thông (cấp 3). Hệ thống trường học của giáo dục phổ thông bao gồm các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Thung học phổ thông, trường Chuyên và trường đào tạo các ngành nghề, các trường đặc thù. Mục tiêu, chương trình đào tạo và việc tổ chức đào tạo có sự khác biệt ở các cấp học khác nhau như sau:

Đào tạo ở cấp Tiểu học : là loại hình đào tạo miễn phí, thực hiện nhiệm vụ đào tạo phổ thông cho người dân những kiến thức cơ bản cần thiết trong đời sống sinh hoạt. Thời gian đào tạo ở cấp Tiểu học là 6 năm và độ tuổi nhập học vào cấp Tiểu học dao động từ 5 tới 7 tuổi.

Đào tạo cấp Trung học cơ sở: là thực hiện tiếp các nhiệm vụ đào tạo phổ thông từ các kiến thức đã đào tạo ở bậc Tiểu học với mức độ cao hơn. Thời gian đào tạo ở cấp Trung học cơ sở là 3 năm, độ tuổi nhập học vào cấp Trung học cơ sở dao động từ 12 đến 13 tuổi.

Đào tạo ở cấp Trung học phổ thông: thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau các cấp đào tạo ở Tiểu học và Trung học cơ sở. Bậc học này bước đầu đào tạo các kiến thức chuyên môn. Các trường Trung học được chia thành nhóm các trường Trung học thường, trường Trung học hướng nghiệp và các trường Trung học Chuyên (Ví dụ như chuyên ngoại ngữ, chuyên nghệ thuật, chuyên khoa học kỹ thuật v.v…). Thời gian đào tạo ở cấp Trung học phổ thông dao động từ 15 đến 16 tuổi. Trường đào tạo đặc thù được mở ra với nhiệm vụ đào tạo bằng các phương thức đào tạo đặc thù nhằm cung cấp cho người học là những bệnh nhân có vấn đề về thể chất, tinh thần, những kiến thức, tri thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sosongs và đào tạo khả năng thích nghi với xã hội.

Ngoài những chương trình đào tạo được tổ chức theo cơ cấu giáo dục  6 – 3 – 3 – 4, Hàn Quốc còn có những loại hình đào tạo khác tổ chức theo thời gian nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và được đào tạo cho các đối tượng là người nước ngoài đang cư trú ở Hàn Quốc hoạc kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài trở về.

Tỷ lệ lên lớp, lên cấp ở các trường, các cấp từ Tiểu học lên Trung học cơ sở, lên Trung học phổ thông tại các trường Hàn Quốc đạt từ 99,6% đến 99,9% phản ảnh rõ nét tin thần học tập rất cao của người dân Hàn Quốc.

Giáo dục bậc cao của Hàn Quốc

Giáo dục bậc cao của Han Quốc được tổ chức tại các trường như trường Đại học tổng hợp, trường dạy nghề, Trường cao đẳng, Trường đại học sư phạm, trường đại học đào tạo từ xa, trường đại học viễn thông truyền hình (trường đào tạo từ xa), trường đại học khoa học kỹ thuât v.v…

Các trường đại học của Hàn Quốc được căn cứ trên mục đích và phương thức thành lập mà được chia thành các nhóm. Các trường đại học Quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành, các trường đại học công lập do các đoàn thể địa phương thành lập và điều hành, các trường đại học tư thục do các cá nhân và tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập và điều hành.

Trong việc điều hành nhà trường, chính phủ chỉ để ra các hạng mục cơ bản tốt thiểu còn chủ yếu tăng cường tính tự lập tự chủ của các trường đại học. Liên quan đến việc tuyển sinh đầu vào, mỗi trường đại học đều tự xây dựng các hình thức, phương thức để xét tuyển như: sử dụng các tư liệu, tài liệu, bài thi tuyển sinh hoặc căn cứ vào tiêu chuẩn tích lũy của thí sinh được phản ánh trong học bạ, tổ chức kỳ thi tuyển vào đại học, tổ chức thi viết tiểu luận, hoặc căn cứ trên các văn bằng chứng nhận, đơn đề cử, thư giới thiệu v.v… Các trường đại học thường mở rộng phạm vi tuyển sinh thông qua việc thực hiện các hình thức tuyển sinh đa dạng nêu trên. Như năm 2012, có 434 trường đại học tại Hàn Quốc trong đó bao gồm 183 trường đại học, 147 trường cao đẳng, 41 trường đào tạo sau đại học, 9 trường đại học công nghiệp, 10 trường đại học sư phạm và 44 trường đại học khác.

Hệ Đại học

Trường đại học Kyung Hee
Trường đại học Kyung Hee

Mục tiêu của bậc đào tạo đại học là nghiên cứu và giảng dạy các kiến thức lí luận sâu sắc của học thuật cần thiết co sự phát triển của quốc gia và xã hội thông qua các phương pháp ứng dụng chính xác và hướng đạo nhân cách cá nhân.

Đào tạo hệ đại học có hệ 4 năm và hệ 6 năm. Ngành y, đông y, nha khoa là hệ 6 năm.

Các chương trình được cấp học vị Cử nhận bao gồm trên 30 chuyên ngành như văn học, luật, tôn giáo học, chính trị học, kinh tế học, kinh doanh, hành chính, giáo dục, thư viện, khoa học tự nhiên, công nghệ, nha khoa, dược học, hộ lý, nông học, thú y, thủy sản, mỹ thuật, âm nhạc.

Để tốt nghiệp đại học, thông thường người học cần đạt được trên 140 đơn vị học trình. Bằng cấp học vị sẽ được cấp theo quy định của từng trường.

Hệ Cao đẳng

Các trường cao đẳng được vận hành theo các khối khoa học xã hội, khối khoa học kỹ thuật, công nghệ, khối tài năng nghệ thuật, khối kinh tế. Thời gian đào tạo ở các trường cao đẳng từ 2 đến 3 năm. Số học trình tối thiểu để tốt nghiệp cao đẳng là 80 học trình ( áp dụng cho hệ 2 năm ) và 120 học trình ( áp dụng cho hệ 3 năm). Bằng cấp học vị sẽ được cấp theo quy định của từng trường. Những người tốt nghiệp cao đẳng có thể nhập học tiếp vào các trường đại học, đại học công nghiệp, đại học đào tạo từ xa.

Hệ Cao học

Bậc cao học có nhiệm vụ đào tạo và nuôi dưỡng tính sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học cùng với mục tiêu đào tạo chuyên sâu hơn nữa so với bậc đào tạo ở đại học và vươn tới các thành quả nghiên cứu tiến bộ khác. Ở bậc cao học được chia thành: Nhóm cao học thông thường chủ yếu lấy việc học tập nghiên cứu học thuật làm chủ đạo và nhóm cao học chuyên ngành lấy thực hành thí nghiệm và kết quả nghiên cứu làm chủ đạo.

 • Chương trình đào tạo thạc sĩ: có thời gian đào tạo từ 2 năm trở lên và thông thường người học phải đạt được trên 24 đơn vị học trình. Những người được cấp bằng thạc sĩ phải tích lũy đủ số đơn vị học trình theo quy định, trải qua kì thi quy định, nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của ít nhất ba người trở lên.
 • Chương trình đào tạo tiến sĩ: có thời gian đào tọa từ 3 năm trở lên và thông thường người học phải đạt được trên 36 đơn vị học trình. Những người được cấp bằng tiến sĩ phải tích lũy đủ số đơn vị học trình theo quy định, trải qua kỳ thi quy định, nộp luận văn và thông qua sự thẩm định của ít nhất 5 người trở lên.
 • Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ: là quá trình tiếp tục nghiên cứu sau khi đã có bằng tiến sĩ. Hiện giờ có rất nhiều trường đại học của Hàn Quốc mời các nghiên cứu viên sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiên cứu.
Kinh nghiệm sống tại Hàn Quốc
Kinh nghiệm sống tại Hàn Quốc

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Hannam👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

DU HỌC HÀN QUỐC HANNAM – HANNAM EDUCATION
☎ Hotline/zalo: 0988757894 –Nguyễn Viết Toàn / 0397 883 787 – Đồng Văn Quyết
🏫 Add : 386 Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
✉ Email: hannamjsc@gmail.com
🌐 Facebook: www.facebook.com/hannamjsc
Liên hệ với Du học Hàn Quốc HANNAM để được tư vấn ngay

Comments

comments

Du Học Hàn Quốc Hannam

Liên hệ với du học Hannam để được tư vấn miễn phí và làm dịch vụ hồ sơ nhanh chóng: Mr. Toàn Phone: 0988 757 894 Mr. Quyết Phone: 01697 883 787