Danh Sách Trường Ưu Tiên Du Học Hàn Quốc

Đây là danh sách các trường ưu tiên du học Hàn Quốc được Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo từ ngày 13/08/2015 và bắt đầu áp dụng từ ngày 14/08/2015.

Có thể bạn quan tâm

Danh Sách Trường Ưu Tiên Du Học Hàn Quốc

STT Tên Trường Thông Tin
1 Kangwon National University – Website: http://www.kangwon.ac.kr/
– Địa chỉ: 강원도 춘천시 효자2동 192-1번지
– Mã bưu điện: 200-701
– Điện thoại: +82 (33) 250-6114
– Email: intn@kangwon.ac.kr
2 Konkuk University – Website: http://www.konkuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시 광진구 화양동 1번지 (120, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 143-701, Korea)
– Mã bưu điện: 143-701
– Điện thoại: +82 (2) 450-3114
3 Konkuk University (Chungin)
4 Kyungpook National University – Website: http://www.kyungpook.ac.kr/
– Địa chỉ: 대구광역시 북구 산격동 1370번지
– Mã bưu điện: 702-701
– Điện thoại: +82 (53) 950-5114
– Email: knuglobal@knu.ac.kr
5 Gyeongsang National University – Website: http://www.gnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 경상남도 진주시 진주대로 501번지
– Mã bưu điện: 660-701
– Điện thoại: +82 (55) 772-0114
– Email: webadmin@gnu.ac.kr
6 Kyung Hee University  – Website: http://www.khu.ac.kr
– Địa chỉ: 서울 동대문구 회기동 1번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (2) 961-0114
– Email: webmaster@khu.ac.kr
7 Korea University  – Website: http://www.korea.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 성북구 안암동5가 1번지
– Mã bưu điện: 136-701
– Điện thoại: +82 (2) 3290-1114
– Email:
8 Kookmin University – Website: http://www.kookmin.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울시 성북구 정릉동 861-1번지
– Mã bưu điện: 136-702
– Điện thoại: +82 (2) 9104-4114
– Email:
9 Nam Seoul University  – Website: http://eng.nsu.ac.kr
– Địa chỉ:91 Daehak-ro Seonghwan-eup Sebuk-gu Cheonan-si Chungcheongnam-do S.KOREA
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82-41-580-2000
– Email: info@nsu.edu
10 Dankook University  – Website: http://www.dankook.ac.kr/
– Địa chỉ: 경기도 용인시 수지구 죽전동 126번지
– Mã bưu điện: 448-701
– Điện thoại: +82 (31) 8005-2114
– Email: webmaster@dankook.ac.kr
11 Duksung Women’s University  – Website: http://www.duksung.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시 도봉구 쌍문동 419번지
– Mã bưu điện: 132-714
– Điện thoại: +82 (2) 901-8000
– Email: webmaster@duksung.ac.kr
12 Dongguk University  – Website: http://www.dongguk.edu/
– Địa chỉ: 서울특별시 중구 필동3가 26번지
– Mã bưu điện: 100-715
– Điện thoại: +82 (2) 2260-3114
– Email: iie@dongguk.edu
13 Tongmyeong University  – Website: http://www.tu.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시 남구 용당동 535번지
– Mã bưu điện: 608-711
– Điện thoại: +82 (51) 629-1000
– Email:
14 Dongseo University  – Website: http://www.dongseo.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시 사상구 주례로 47번지
– Mã bưu điện: 617-716
– Điện thoại: +82 (51) 313-2001
– Email: international@dongseo.ac.kr
15 Pukyoung National University  – Website: http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do
– Địa chỉ: Daeyeon Campus : (48513) 45, Yongso-ro, Nam-Gu. Busan, Korea | Yongdang Campus : (48547) 365, Sinseon-ro, Nam-Gu, Busan, Korea
– Mã bưu điện:
– Điện thoại:
– Email:
16 Pusan National University  – Website: http://www.pusan.ac.kr/
– Địa chỉ: 부산광역시 금정구 장전동 산 30번지
– Mã bưu điện: 609-735
– Điện thoại: +82 (51) 512-0311
– Email: info@pusan.ac.kr
17 Busan National of Foreign Studies
18 Sogang University  – Website: http://www.sogang.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 마포구 신수동 1번지
– Mã bưu điện: 121-742
– Điện thoại: +82 (2) 705-8114
– Email: lovesogang@sogang.ac.kr
19 Seokyeong University  – Website: http://www.seokyeong.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 성북구 정릉동 16-1번지
– Mã bưu điện: 136-704
– Điện thoại: +82 (2) 940-7114
– Email: skuinfo@skuniv.ac.kr
 20 Seoul National University of Science and Technology  – Website: http://www.seoultech.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 노원구 공릉동 172번지
– Mã bưu điện: 139-743
– Điện thoại: +82 (2) 970-6114
– Email:
Muốn Nộp Hồ Sơ Vào Trường Ưu Tiên?
Gọi ngay để được tư vấn miễn phí:

Mr. Toàn : 0988 757 894

Ms. Nhung: 0987 682 069

21 University of Seoul  – Website: http://www.uos.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 동대문구 전농동 90번지
– Mã bưu điện: 130-743
– Điện thoại: +82 (2) 2210-2114
– Email: sysop@uos.ac.kr
22 Seoul Women’s University  – Website: http://www.swu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 노원구 공릉동 126번지
– Mã bưu điện: 139-774
– Điện thoại: +82 (2) 970-5114
– Email:
23 Sungkyungkwan University
 24 Sungshin Women’s University  – Website: http://www.sungshin.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 성북구 동선동3가 249-1번지
– Mã bưu điện: 136-742
– Điện thoại: +82 (2) 920-7114
– Email: ccshin@sungshin.ac.kr
25 Semyung University  – Website: http://www.semyung.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도 제천시 신월동 579번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (43) 645-1125
– Email: webmaster@semyung.ac.kr
26 Sookmyung Women’s University  – Website: http://www.sookmyung.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 용산구 청파동 2가 53-1번지
– Mã bưu điện: 140-742
– Điện thoại: +82 (2) 710-9114
– Email: exchange@sm.ac.kr
27 Soon Chun Hyang University  – Website: http://www.sch.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도 아산시 신창면 읍내리 646번지
– Mã bưu điện: 336-745
– Điện thoại: +82 (41) 530-114
– Email: studyabroad@sch.ac.kr
28 Yonsei University  – Website: http://www.yonsei.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 서대문구 신촌동 134번지
– Mã bưu điện:
– Điện thoại: +82 (1599) 1885
– Email: oia@yonsei.ac.kr
29 Yonsei University (Wonju)
30 Woosong University
31 Ulsan National Institute of Science and Technology
32 Ulsan University  – Website: http://www.ulsan.ac.kr/
– Địa chỉ: 울산 남구 무거동 산 29번지
– Mã bưu điện: 680-749
– Điện thoại: +82 (52) 277-3101
– Email: seanpark@live.com
33 Wonkwang University  – Website: http://www.wku.ac.kr/
– Địa chỉ: 전라북도 익산시 신용동 344-2번지
– Mã bưu điện: 570-749
– Điện thoại: +82 (63) 850-5114
– Email:
34 Ewha Women’s University  – Website: http://www.ewha.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시 서대문구 이화여대길 52번지
– Mã bưu điện: 120-750
– Điện thoại: +82 (2) 3277-2114
– Email: master@ewha.ac.kr
35 Inha University  – Website: http://www.inha.ac.kr/
– Địa chỉ: 인천광역시 남구 용현동 253번지
– Mã bưu điện: 402-751
– Điện thoại: +82 (32) 860-7114
– Email: orir@inha.ac.kr
36 Chonbuk National University
37 Chonnam National University  – Website: http://www.jnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 광주광역시 북구 용봉동 333번지
– Mã bưu điện: 500-757
– Điện thoại: +82 (62) 530-5114
– Email: w3master@chonnam.ac.kr
38 Jeju National University  – Website: http://www.jejunu.ac.kr/
– Địa chỉ: 제주특별자치도 제주시 아라1동 1번지
– Mã bưu điện: 690-756
– Điện thoại: +82 (64) 754-2114
– Email: webmaster@jejunu.ac.kr
39 Chung-Ang University  – Website: http://www.cau.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시 동작구 흑석동 221번지
– Mã bưu điện: 156-756
– Điện thoại: +82 (2) 820-5114
– Email: likashot@cau.ac.kr
40 Chungnam National University  – Website: http://www.cnu.ac.kr/
– Địa chỉ: 대전광역시 유성구 대학로 99번지
– Mã bưu điện: 305-764
– Điện thoại: +82 (42) 821-5114
– Email:
41 Chungbuk National University  – Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청북도 청주시 흥덕구 내수동로 52번지
– Mã bưu điện: 361-763
– Điện thoại: +82 (43) 261-2114
– Email: webmaster@chungbuk.ac.kr
42 Korea National Institute of Science and Technology
43 Interneational University of Korea
44 Korea University of Technology and Education  – Website: http://www.kut.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 307번지
– Mã bưu điện: 330-708
– Điện thoại: +82 (41) 560-1114
– Email:
45 Hankuk University of Foreign Studies  – Website: http://www.hufs.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울특별시 동대문구 이문동 270
– Mã bưu điện: 130-791
– Điện thoại: +82 (2) 2173-2114
– Email: webmaster@hufs.ac.kr
46 Korea Martitime University
47 Hanyang University  – Website: http://www.hanyang.ac.kr/
– Địa chỉ: 성울특별시 성동구 행당동 17번지
– Mã bưu điện: 133-791
– Điện thoại: +82 (2) 2220-0114
– Email:
48 Hoseo University  – Website: http://www.hoseo.ac.kr/
– Địa chỉ: 충청남도 아산시 배방읍 세출리 165번지
– Mã bưu điện: 336-795
– Điện thoại: +82 (41) 540-5114
– Email:

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Hannam👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

DU HỌC HÀN QUỐC HANNAM – HANNAM EDUCATION
☎ Hotline/zalo: 0988757894 –Nguyễn Viết Toàn / 0397 883 787 – Đồng Văn Quyết
🏫 Add : 386 Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
✉ Email: hannamjsc@gmail.com
🌐 Facebook: www.facebook.com/hannamjsc
Liên hệ với Du học Hàn Quốc HANNAM để được tư vấn ngay

Comments

comments

Du Học Hàn Quốc Hannam

Liên hệ với du học Hannam để được tư vấn miễn phí và làm dịch vụ hồ sơ nhanh chóng: Mr. Toàn Phone: 0988 757 894 Mr. Quyết Phone: 01697 883 787