100 Trường Đại Học Tốt Nhất Hàn Quốc

Đây là danh sách 100 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc được cập nhật vào tháng 7/2016 do webometrics.info đánh giá theo nhiều tiêu chí. Du học Hannam  mong rằng các bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình một trường tốt nhất để theo học. Phần tên trường có đính kèm địa chỉ website chính thức của mỗi trường để các bạn tiện tìm hiểu nhé.

Hạng quốc gia Hạng thế giới Tên trường
1 75 (1) Seoul National University / 서울대학교
2 121 (1) Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST
3 193 (1) Yonsei University / 연세대학교
4 245 (1) Korea University / 고려대학교
5 310 Hanyang University / 한양대학교
6 374 (1) Sungkyunkwan University / 성균관대학교
7 388 Pohang University of Science & Technology / 포항공과대학교
8 392 Pusan National University (Miryang) / 부산대학교
9 397 (1) Kyungpook (Kyungbook) National University / 경북대학교
10 402 (1) Kyung Hee University / 경희대학교
11 580 Chung Ang University / 중앙대학교
12 587 Chonnam National University (Yosu) / 전남대학교
13 647 Ajou University / 아주대학교
14 680 Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교
15 715 Konkuk University / 건국대학교
16 719 Ewha Womens University / 이화여자대학교
17 733 Gwangju Institute of Science & Technology / 광주과학기술원
18 738 (1) Chonbuk National University (Iksan National College) / 전북대학교
19 761 Inha University / 인하대학교
20 769 Sogang University / 서강대학교
Bạn muốn nộp hồ sơ vào những Trường Đại Học Tốt Nhất Hàn Quốc
Liên hệ ngay với du học Hannam để được tư vấn miễn phí:
  • Mr. Toàn Phone: 0988 757 894
  • Mr. Quyết Phone: 01697 883 787
21 812 University of Ulsan / 울산대학교
22 842 Pukyong National University / 부경대학교
23 846 Soongsil University / 숭실대학교
24 855 Catholic University of Korea / 가톨릭대학교
25 867 Yeungnam University / 영남대학교
26 918 Dankook University / 단국대학교
27 930 Chungbuk National University / 충북대학교
28 936 Kwangwoon University / 광운대학교
29 964 Chungnam National University / 충남대학교
30 984 University of Seoul / 서울시립대학교
31 993 Inje University / 인제대학교
32 995 Kookmin University / 국민대학교
33 1030 Gyeongsang National University / 경상대학교
34 1066 Sejong University / 세종대학교
35 1070 Hallym University / 한림대학교
36 1074 Dongguk University / 동국대학교
37 1173 Myongji University / 명지대학교
38 1225 Chosun University / 조선대학교
39 1231 University of Incheon / 인천대학교
40 1279 Seoul National University of Science & Technology / 서울과학기술대학교
41 1286 Taegu University / 대구대학교
42 1364 Kumoh National Institute of Technology / 금오공과대학교
43 1374 Jeju National University (Cheju) / 제주대학교
44 1409 Soonchunhyang University / 순천향대학교
45 1458 Hankuk University of Foreign Studies / 한국외국어대학교
46 1510 Kunsan National University / 군산대학교
47 1522 Hongik University / 홍익대학교
48 1548 Kongju National University / 공주대학교
49 1553 Keimyung University / 계명대학교
50 1554 Sookmyung Women’s University / 숙명여자대학교
51 1720 Hanbat National University / 한밭대학교
52 1805 Korea Institute for Advanced Study / 고등과학원
53 1837 Gachon University
54 1917 (1) Catholic University of Daegu / 대구가톨릭대학교
55 1993 Changwon National University / 창원대학교
56 2075 (1) Dong Eui University / 동의대학교
57 2221 Dong-A University / 동아대학교
58 2315 Sang Myung University / 상명대학교
59 2351 Kyonggi University / 경기대학교
60 2456 ChungJu National University / 한국교통대학교
61 2460 Mokpo National University / 목포대학교
62 2570 (1) Korea Aerospace University (Hankuk Aviation University) / 한국항공대학
63 2642 Hannam University / 한남대학교
64 2687 Korea University of Technology and Education KoreaTech / 한국기술교육대학교
65 2745 Dongshin University / 동신대학교
66 2768 Sunchon National University / 순천대학교
67 2860 Ulsan National Institute of Science & Technology UNIST
68 2882 Kyungnam University / 경남대학교
69 2892 Andong National University / 안동대학교
70 3046 Sun Moon University / 선문대학교
71 3075 Wonkwang University / 원광대학교
72 3154 Dongduk Women’s University / 동덕여자대학교
73 3411 Seoul Women’s University / 서울여자대학교
74 3598 Daejin University / 대진대학교
75 3606 Korea Polytechnic University / 한국산업기술대학교
76 3654 Hanseo University / 한서대학교
77 3714 Kyungsung University / 경성대학교
78 3736 University of Science & Technology Daejeon / 과학기술연합대학원대학교
79 3851 Sehan University (Daebul University) / 세한대학교(世翰大學校)
80 4004 Dongseo University / 동서대학교
81 4024 Handong Global University / 한동대학교
82 4051 Silla University / 신라대학교
83 4109 Duksung Women’s University / 덕성여자대학교
84 4121 Catholic Kwandong University / 관동대학교
85 4172 Korea National Open University / 한국방송통신대학교
86 4221 Konyang University / 건양대학교
87 4316 Hansung University / 한성대학교
88 4394 Sangji University / 상지대학교
89 4409 Mokwon University / 목원대학교
90 4459 (1) Cheongju University / 청주대학교
91 4486 Woosuk University / 우석대학교
92 4490 Korea National University of Education / 한국교원대학교
93 4553 Jeonju University / 전주대학교
94 4580 Pai Chai University / 배재대학교
95 4583 Suwon University / 수원대학교
96 4594 Seoul National University of Education / 서울교육대학교
97 4637 Daejeon University / 대전대학교
98 4667 Hoseo University / 호서대학교
99 4818 Korea Maritime University / 한국해양대학교
100 5060 Gangneung-Wonju National University (Kangnung Wonju) / 강릉원주대학교

 

✌️ Bài viết được biên soạn bởi : Du học Hàn Quốc Hannam👉 Vui lòng trích nguồn khi sử dụng

DU HỌC HÀN QUỐC HANNAM – HANNAM EDUCATION
☎ Hotline/zalo: 0988757894 –Nguyễn Viết Toàn / 0397 883 787 – Đồng Văn Quyết
🏫 Add : 386 Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
✉ Email: hannamjsc@gmail.com
🌐 Facebook: www.facebook.com/hannamjsc
Liên hệ với Du học Hàn Quốc HANNAM để được tư vấn ngay

Comments

comments

Du Học Hàn Quốc Hannam

Liên hệ với du học Hannam để được tư vấn miễn phí và làm dịch vụ hồ sơ nhanh chóng: Mr. Toàn Phone: 0988 757 894 Mr. Quyết Phone: 01697 883 787